1.napisz wynik obserwacji.
Krwinki człowieka umieszczono w roztworze soli o stężeniu wyższym niż łączne stężenie substancji rozpuszczonych w krwinkach.Cząsteczki soli nie przenikają przez błony z roztworu do komórek. Po kilku minutach obserwowano kształt komórek.
Wynik obserwacji....

2.napisz wynik obserwacji.
Krwinki które przebywały w roztworze soli, umieszczono w czystej (destylowanej) wodzie. Po kilku minutach obserwowano ich kształt.
Wynik obserwacji......

3.Pamiętaj o selektywnej przepuszczalności błony komórkowej, wyjaśnij wynik opisanych obserwacji.

1

Odpowiedzi

2011-08-26T06:29:30+02:00

1) W tym przypadku zaobserwujemy obkurczanie się komórek krwi.


2) W tym przypadku obkurczone komórki zaczynają zwiększać swoje rozmiary (obserwujemy pęcznienie krwinki) . Przebywanie komórek krwi przez dłuższy czas w wodzie destylowanej prowadzi do pękania i rozrywania błony komórkowej ( hemolizy- rozpadu krwinek)


3) Błona komórkowa krwinki jest półprzepuszczalna i zachodzi tu zjawisko osmozy czyli swobodnego przenikania substancji (rozpuszczalnika jakim jest woda) przez te błony. W pierwszym przypadku krwinkę umieszczono w roztworze hipertonicznym ( stężenie soli w tym roztworze było wyższe niż we wnętrzu komórki), na skutek czego krwinki zaczęły się obkurczać, ponieważ woda z ich wnętrza zaczęła się przemieszczać do roztworu otaczającego krwinkę. Transport ten odbywał się na zasadzie różnicy stężeń tzn. z roztworu o niższym stężeniu substancji rozpuszczonej (soli) do roztworu o wyższym stężeniu substancji rozpuszczonej. Obydwa roztwory ( wnętrze komórki) i otaczający (roztwór hipertoniczny) dążyły do wyrównania stężeń po obydwu stronach błony.

W drugim przypadku wyjęta z roztworu hipertonicznego krwinka i umieszczona w roztworze hipotonicznym ( wodzie destylowanej- pozbawionej jakichkolwiek soli) zwiększa swoją objętość, ponieważ woda zaczyna przenikać z roztworu hipotonicznego ( bez soli ) do wnętrza komórki, gdzie stężenie soli jest duże. Również w tym przypadku woda będzie przenikała do momentu wyrównania stężeń po obydwu stronach błony, jednak stan ten nigdy nie zostanie osiągnięty, ponieważ woda destylowana jest całkowicie pozbawiona soli, a wewnątrz krwinki masa rozpuszczonej soli nie ulega zmianie, ponieważ sól nie jest przez błonę transportowana. Dłuższy czas przebywania krwinki w roztworze hipotonicznym, powoduje jej pęcznienie, na skutek nieprzerwanego transportu wody, co w konsekwencji prowadzi do pękania błony komórkowej i rozpadu krwinki (hemolizy)

5 5 5