Rozpoznaj na podstawie poniższych opisów metody prezentacji zjawisk na mapach,a następnie podaj ich nazwy.

a)Metoda ta ukazuje natężenie określonego zjawiska w granicach danego obszaru za pomocą barw o ustalonej skali.
..................................................
b)Za pomocą tej metody można przedstawić zjawiska,które zmieniają sie w przestrzeni w sposób ciągły.
..................................................
c)W metodzie tej wykorzystuje sie znaki umowne do przedstawienia na mapie obiektów,które są zbyt małe,aby pokazać je w skali mapy.
..................................................
d)Metody ta służy do przedstawienia wielkości lub struktury zjawisk za pomocą diagramów lub wykresów naniesionych na mapę.
..................................................

Proszę o szybką odpowiedz to potrzebne mi jest na jutro

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
A) kartogram
b)izolinii
c)sygnaturowa
d)kartodiagram
293 3 293
2009-11-07T14:37:37+01:00
A). metoda powierzchniowa
b). metoda zasięgów
c). metoda sygnaturowa
d). kartodiagramy slupkowe
proszę:**
121 3 121
A) metoda kartogramu
b)metoda izolini
c)metoda sygnaturowa
d)metoda kartodiagramu
134 4 134
Tak naprawde =to to jest najlepsza odpowiedź :D
naprawdę to *