Prosze konkretne odpowiedzi :)
najlepiej szybko

zad 1. Wymień pięć organów Wspólnoty Europejskiej
zad 2. Wymień 5 umiejętności i pięć podstaw wymaganych przez pracodawców na rynku pracy
zad3 prawda czy fałsz
a Wzrost znaczenia Rady Europy nastąpil po roku 1989 , kiedy mogły do niej wstępować kraje Europy Środkowej i Wschodniej
b Rada Europy była pierwszą europejską organizacją traktowaną do ktorej przyjęto Polskę
c Udział Polski w pracach Rady jest niewielki ze względu na małe znaczenie naszego kraju, wynikające z nie w pełni rozwiniętej demokracjii

2

Odpowiedzi

2009-11-07T15:54:52+01:00
Ad 1.
Rada Europejska
Rada Unii Europejskiej
Komisja Europejska
Parlament Europejski
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Europejski Trybunał Obrachunkowy
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Komitet Stałych Przedstawicieli
Komitet Regionów
Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Inwestycyjny

Ad 2.

niestety nie wiem ;[

Ad 3.

a. prawda
b. prawda
c. fałsz
2 5 2
2009-11-07T18:34:45+01:00
3. c prawda b fałsz a fałsz
2. wykształcenie kierunkowe
wiedza specjalistyczna
znajomość języków obcych
znajomość programów komputerowych
praktyczne przygotowanie do danej pracy
doświadczenie zawodowe zdobywane jeszcze w trakcie studiów
umiejętności:
- komunikatywność
-chęć uczenia się
- dyspozycyjność
-otwartość na doświadczenia
- umiejętność pracy w grupie
- umiejętność kierowania i inspirowania innych
-stabilność emocjonalna

1. da Europejska
Rada Unii Europejskiej
Komisja Europejska
Parlament Europejski
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Europejski Trybunał Obrachunkowy
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Komitet Stałych Przedstawicieli
Komitet Regionów
Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Inwestycyjny ( to ostatnie chyba)


Pozdro**}
1 5 1