1)Mam obliczyć wartość liczbową
-5a^-10a-35 dla a=pierwiastek z 2
2)Mam doprowadzić wyrażenia do najprostszeh posaci i obliczyc ich wartości liczbowe
a)(x+7)^+(2x-5)^- (x-3)(x+3)= dla x= - jedna trzecia (1/3)
b)jedna druga (x-2)^- jedna druga (x-1)^-(2x-1)(2x + 1) dla x =1

3)wykaż że suma kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych jest liczbą nieparzystą
4)wykozystując definicję potęgi i poznane wzory skróconego mnożenia, oblicz:
(a+2)^^
(x-2)^^
(2x-1)^^
(3a +1)^^
5)Wykaż że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb parzystych jest liczbą podzielną przez 4
6) Wykaż że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest liczbą podzielną przez 8

^- do drugiej potęgi
^^- do trzeciej potęgi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T15:13:49+01:00
1)Mam obliczyć wartość liczbową
-5a^-10a-35 dla a=pierwiastek z 2
-5a²-10a-35 dla a=√2
-5(√2)²-10√2-35=-10-10√2-35=-45-10√2
2)Mam doprowadzić wyrażenia do najprostszeh posaci i obliczyc ich wartości liczbowe
a)(x+7)²+(2x-5)²- (x-3)(x+3)= dla x= -(1/3)
(x+7)²+(2x-5)²- (x-3)(x+3)= x²+14x+49+4x²-20x+25-x²+9=4x²-6x+83=4x²-6x+83
4(-⅓)²-6(-⅓)+83=4/9+2+83=85 i 4/9

b)½ (x-2)²- ½ (x-1)²-(2x-1)(2x + 1) dla x =1
½ (x-2)²- ½ (x-1)²-(2x-1)(2x + 1)=½(x²-4x+4)-½(x²-2x+1)-(4x²-1)=½x²-2x+2-½x²+x-½-4x²+1=-4x²-x+½
-4x²-x+½ dla x =1
-4x²-x+½ =-4-1+½ =-4½

4)wykozystując definicję potęgi i poznane wzory skróconego mnożenia, oblicz:
(a+2)³=a³+6a²+12a+8
(x-2)³=x³-6x²+12x-8
(2x-1)³=8x³-12x²+6x+1
(3a +1)³=27a³+27a²+9a+1