Dwie siostry kasia i basia są współwłaścicielkami działki, przy czym częśc kasi jest o 40% większa od części basi. basia przeznaczyła na budowę altany 21% powierzchni swojej działki to jest 210m². oblicz pole powierzchni całej działki. jaki procent pola powierzchni całej działki stanowi działka basi? wynik zaokrąglij do 1%

2

Odpowiedzi

2009-11-07T15:09:52+01:00
Obliczanie powierzchni części Basi:
21% --- 210m
100% --- x

x= (100*210) : 21 = 1000 [m²]

czyli powierzhnia działki Basi wynosi 1000m²

Powierzchnia działki Kasi jest o 40% większa czyli to 140% działki Basi

100% --- 1000m²
140% --- x

x= (140*1000) : 100 = 1400[m²]

Powierzchnia całej działki:

1000 + 1400 = 2400[m²]

Procent pola powierzchni działki Basi:

100% --- 2400m²
x --- 1000m²

x=(100*1000) : 2400 = 41,6%

Po zaokrągleniu 42%

odp. Działka Basi zajmuje 42% powerzchni całej działki.
39 3 39
2009-11-07T15:12:19+01:00
X-powierzchnia działki basi 1,4x-powierzchnia działki kasi 21%x=210m²→0,21x=210m²→x=1000m² działka basi ma 1000m²,a kasi:1,4x=1,4×1000=1400m² cała działka ma więc 1000+1400=2400m² 2400m²=100% 1000m²=x%→x=1000×100:2400=≈41,[6]%≈42% odp.działka basi to około 42% całości działki-pozdrawiam
5 1 5