Zapisz na jak najwięcej sposobów liczbę w postaci potęgi o podstawie będącej liczbą dodatnią i wykładniku będącym liczbą naturalną.

Przykład
64= 8 do 2, 4 do 3, 2 do 5, 64 do 1
=============================
625=
1024=
81/64=
0,008=
0,0001=
16/625=
5 1/16

2

Odpowiedzi

2009-11-07T15:58:40+01:00
625= 25² = 5⁴ = 625¹
1024= 2¹⁰ = 4⁵ = 1024¹
81/64= (9/8)² = (81/64)¹
0,008= 0,2³ = 0,008¹
0,0001= 0,1⁴ = 0,01² = 0,0001¹
16/625= (4/25)² = (2/5)⁴ = (16/625)¹
5 1/16 = (81/16)¹ = (9/4)² = (3/2)⁴
1 5 1
2009-11-07T16:00:06+01:00
625= 5 do 4 , 25 do 2, 625 do 1
1024= 2 do 10 , 4 do 5, 1024^1
81/64= 9 do 2/ 8 do 2 = 3do4/ 2 do 6
0,008=2^2/10^3,
0,0001=1/10 do 4, 1/1000 do 1
16/625=2do4/5do4, 4do2/25do2, 16do 1, 625do 1
5 1/16=81/16= (9/4)do 2, 3 do 4/2do4, (81/16)do 1
1 5 1