Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest kwadratem o polu 64cm2(kwadratowych).Objętość walca podobnego do danego jest w skali k= 0,25.Oblicz objętość walca podobnego. Proszę o wytłumaczenie co i jak po kolei się liczy bo ja tego nie rozumiem. Dzięki

1

Odpowiedzi

2009-04-29T09:53:42+02:00
Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest kwadratem, więc długość podstawy (2Πr1) jest równa h1. Stąd Pb=h1^2, więc h1=√64=8
2Πr1=8
r1=8/2Π
r1=4/Π


Walec podobny w skali k:
r2=k*r1
r2=1/Π
h2=h1*k=2

V2=Π*(r2)^2 * h2=Π*1/(Π^2)*2=2/Π(cm^3)