Rozwiąż równanie:

a) 243x³-1=0
wynik powinien wyjść: x₀= 1/7 (jedna siódma)

b) 5x³+525=0
wynik powinien wyjść: x₀= -1/5 (minus jedna piąta)

c) (x+1)=27
wynik powinien wyjść: x⁰=2

d) (4x-1)³=729
wynik powinien wyjść: x₀= 5/2 (pięć drugich)

e) (x²+x-6)²=196
wynik powinien wyjść: x₁=-5 , x₂=4

f) (x²-7x+18)²=36
wynik powinien wyjść: x₁=3 , x₂=4PROSZĘ O WSZYSTKIE OBLICZENIA


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T17:46:02+01:00
MOIM ZDANIEM PEŁNO W TYM ZADANIU BŁĘDÓW
PROSZĘ, POPODKŁADAJ POD X TE ODP KTÓRE NAPISAŁEŚ.. WIELE SIĘ NIE ZGADZA

a) 243x³-1=0
wynik powinien wyjść: x₀= 1/7 (jedna siódma)


343x³-1=0
343x³=1 / podzielić przez pierw 3 stopnia
7x = 1 / podz przez 7
x = 1/7


b) 5x³+525=0
wynik powinien wyjść: x₀= -1/5 (minus jedna piąta)

5x³+625=0
5x³+=-625 podz przez 5
x³ =- 125 pierwiastkować 3 stopniem
x = - 5

c) (x+1)=27
wynik powinien wyjść: x⁰=2

(x+1)³=27 pierwiastkowanie 3 stopniem
(x+1) = 3
x = 2

d) (4x-1)³=729
wynik powinien wyjść: x₀= 5/2 (pięć drugich)

(4x-1)³=729 pierwiastkowanie 3 stopniem

(4x+1) = 9
4x = 10
x = 10/4 = 5/2

e) (x²+x-6)²=196
wynik powinien wyjść: x₁=-5 , x₂=4

Tutaj nie wiem jak rozwiązać.. bo zadanie zostało najprawdopodobniej źle przepisane..

f) (x²-7x+18)²=36
wynik powinien wyjść: x₁=3 , x₂=4

(x²-7x+18)²=36 przez pierwiastek 2 stopnia
(x²-7x+18) = 6
x²-7x+12 = 0
delta = 49 - 48 = 1 pierw z 1 = 1
x1 = (7 - 1) / 2 = 3
x2 = ( 7 + 1) / 2 = 4