Proszę o napisanie algorytmu do zadań:

1). sprawdź czy podana liczba a (0<a<100) jest parzysta.
wynik - 1 jeśli a jest nieparzysta
- 2 jeśli a jest parzysta

2). narysuj schemat blokowy algorytmu który z n liczb całkowitych podanych na wejściu wyznacz liczbę
a) najmniejsza <MIN>
b) największą <MAX>
c) min i max


1

Odpowiedzi

2009-11-07T22:46:58+01:00
1.
b = a%2
if(b == 0)
return -2
else
return -1
2.
Ustawienie
min i max
zmiennej na I--------------------I-------------------------------I
pierwsz liczbe I Ustaw min na Ustaw max na
z tablicy I obecna liczbe obecna liczbe
I I I tak I tak
Czy obecna liczba ---I Czy obecna liczba Czy obecna liczba
jest ostatnia w ---------nie--- jest mniejsza od ---nie--- jest większa od
tablicy ? --------I min max
I I-------------------------------------nie-----------------I
I tak
I
zwróć liczby