Opisać budowę wiersza pt. "Rwanie Bzu" J. Tuwima.
Wiersz:
Narwali bzu, naszarpali,
Nadarli go, natargali,
Nanieśli świeżego, mokrego,
Białego i tego bzowego.
Liści tam - rwetes, olśnienie,
Kwiecia - gąszcz, zatrzęsienie,
Pachnie kropliste po uszy
I tak ptak się gdzieś zawieruszył.
Jak rwali zacietrzewieni
W rozgardiaszu zieleni,
To się narwany więzień
Wtrzepotał, wplątał w gałęzie.
Śmiechem się bez zanosi:
A kto cię tutaj prosił?
A on, zieleń spiewając,
Zarośla ćwierkiem zrosił.
Głowę w bzy - na stracenie,
W szalejące więzienie,
W zapach, w perły i dreszcze!
Rwijcie, nieście mi jeszcze!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-04-29T18:37:09+02:00
Utwór ten jest stychiczny (pisany ciągiem, bez podziału na strofy). Wiersz składa się z dwudziestu wersów. Ma nieróną liczbę sylab, więc jest asylabiczny.
Występują rymy dokładne (np. dreszcze - jeszcze), niedokładne (uszy - zawieruszył), zewnętrzne ( polegają na rymowaniu się wyrazów na końcu wersu) oraz rymy nieregularne.
Występujące w wierszu środki stylistyczne to:
- instrumentacja głoskowa - taki dobór słów, aby pewne głosi pwtarzały się z ponadprzeciętną częstotliwością. W tym wierszu jest to głoska "na" na początu wiersza:
Narwali bzu, naszarpali,
Nadarli go, natargali,
Nanieśli świeżego
- pytanie retotyczne - zadane w celu przykucia uwagi odbiorcy
A kto cię tutaj prosił?
- wykrzyknienie - wyraża duże emocje, zawsze zakończone wykrzyknikiem
W zapach, w perły i dreszcze!
Rwijcie, nieście mi jeszcze!
- wyliczenie - wymienienie w szeregu rzeczy pojęć lub cech
Nanieśli świeżego, mokrego,
Białego i tego bzowego
11 4 11