Odpowiedzi

2009-11-07T15:51:55+01:00
1. kowalencyjne np.H2 lub O2
atomy tego samego pierwiastka są ze sobą połaczone
2. Kowalencyjne spolaryzowane np.HCl
atomy róznych pierwiastków nie oddalonych bardzo od siebie w układzie okresowym - wspólne elektrony sa przesunięte w strone mocniejszego pierwiastka
3. jonowe np.NaCl
atomy róznych pierwiastków bardzo od siebie oddalonych w układzie okresowym
2009-11-07T16:09:12+01:00
1. Pierwszy typ reakcji.
Jeżeli dwa pierwiastki łączą się ze sobą w związek chemiczny to taką reakcję nazywamy reakcją łączenia lub syntezy.
MAGNEZ + TLEN -> TLENEK MAGNZEU
RTĘĆ + TLEN -> TLENEK MAGNEZU
WODÓR + TLEN -> TLENEK WODORU

2. Drugi typ reakcji.
Jeżeli związek chemiczny ulega rozkładowi na substancje tworzące go to taką reakcję nazywamy reakcją rozkładu lub analizy.
TLENEK MAGNEZU -> TLEN + MAGNEZ
TLENEK RTĘCI -> TLEN + RTĘĆ
TLENEK WODORU -> TLEN + WODÓR

3.Trzeci typ reakcji.
Jeże4li jeden pierwiastek wymienia (zastępuje) inny pierwiastek będący składnikiem związku chemicznego i powstaje nowy pierwiastek i związek chemiczny to taką reakcję nazywamy reakcją wymiany.
MAGNEZ + TLENEK WĘGA (IV) -> TLENEK MAGNEZU + WĘGIEL
WĘGIEL + TLENEK SIARKI -> TLENEK WĘGLA + SIARKA
SÓD + TLENEK FOSFORU -> TLENEK SODU + FOSFOR.