Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T09:40:37+01:00

1)=-0,3a³b²
2)
a) 5x*(-2y)=-10xy
b) -xy*(-x³)=x⁴y
c) -2a²b²*a²*(-7bc²)=14a⁴b³c²
d) -k*k²*(-k⁴)=k⁷
e) -2n*mn÷2*½m²n²= -2n*½mn*½m²n²= -½m³n⁴
f) x⁵÷5*x²÷2*(-4x÷5)= ⅕x⁵*½x²*(-⅘x)= -²/₂₅x⁸


2 5 2