Port Lulea leżący w północnej części Morza Bałtyckiego jest zamarznięty prawie przez 4 miesiące w roku a leżący na podobnej geograficznej port w Narwiku nigdy nie zamarza.Wyjaśnij przyczynę tego zjawiska??
Bardzo proszę o odpowiedź.....

1

Odpowiedzi

2009-11-07T19:33:15+01:00
Do m. bałtyckiego wpływa chłodny prąd północnoatlantycki i dopływa aż do portu Lulea powodując bardzo niską tem. wody, natomiast do portu w Narwiku wpływa ciepły prąd norweski powodując wyższą tem. wód w tym miejscu