Odpowiedzi

2009-11-07T16:41:26+01:00
Czas oblicza się tak:droga przez prędkość czyli t=s/v.Oblicz z jaką prędkością poruszał się pojazd, jeżeli przebył drogę 120 km w czasie:60minut,3godziny45minut,2godziny10minut.

t=s/v
v= s/t

s=120 km
t₁=60 min=1h
t₂=3 godziny45min= 3,75 h
t₃=2 godziny10min= 2,16h

v₁= 120 km/1h=120 km/h
v₂= 120 km/3,75h= 32 km/h
v₃= 120 km/ 2,16 h= 55,5 km/h


2009-11-07T17:00:01+01:00
V=s/t
s=120 km
t=60 min (1 h)
v=120km/1h
v=120km/h

t=3h 45 min (3,75)
v=120km/3,75h
v=32 km/h

t=2h 10min (około 2,1h)
v=120km/2,1h
v=57 km/h
2009-11-07T17:08:21+01:00
V= s/t

a) s=120 km
t=60 min= 1h

v=120km/1h=120km/h

b) s=120 km
t=3h45min=3,75h

v= 120km/3,75h=32 km/h

c) s=120km
t=2h10 min= 2i⅙h

v=120km/2i 1/6h≈55,4km/h