Podczas wzajemnego oddziaływania dwóch ciał każde z nich uzyskuje........ . Wartość uzyskanych ....... są ................... do mas ciał, tzn. ciała o większej masie uzyskują przyśpieszenia o mniejszej wartości. Możemy też powiedzieć, że przyśpieszenie ciała jest spowodowane............. . Siła jest wielkością......... . Jej skutki oddziaływania na ciało zależą od:

1

Odpowiedzi

2009-04-28T18:19:45+02:00
1. Siłę
2. sił, proporcjonalne
3 i 4 nie wiem
1 5 1