1.Dokończ zdanie genetyka jest nauką o:
a) budowie i replikacji DNA
b) dziedziczności i zmienności organizmów
c) zmienności mutacyjnej i środowiskowej
d) przekazywaniu cech potomstwu metodą klonowania
2.Allele to ....................................................
3.I prawo mendla?
4.Nagrodę nobla za odkrycie struktury DNA w 1962r. otrzymai uczeni?
5.

2

Odpowiedzi

2009-11-07T16:43:15+01:00
1.b
2.Allele to różne formy tego samego genu, powstałe w wyniku mutacji, zajmujące to samo miejsce.
3.Każda gameta wytwarzana przez organizm posiada tylko jeden allel z danej pary alleli genu. Wynika z tego, że każda komórka płciowa musi zawierać po jednym genie z każdej pary alleli.
4.Franciso Crick, James Watson i Maurice Wilkins.
2009-11-07T16:47:08+01:00
1.b
2.Allel → kopia genu, kodującego daną cechę, umiejscowiona w konkretnym miejscu chromosomu
3.I prawo Mendla zwane także prawem czystości gamet tzn., że w gametach znajduje się po jednym z pary alleli determinujących określona cechę.
4.Francis Crick (W. Brytania), James Watson (USA) i Maurice Wilkins (W. Brytania)