Odpowiedzi

2009-11-07T16:42:05+01:00
Znaczenie i skutki unii

– odradza się potęga magnaterii;
– Polska wplątuje się w wewnętrzne konflikty religijno – narodowe (Kozacy) oraz w międzynarodowe (Rosja, Turcja);
– polska polityka skupia się na problematyce wschodniej, osłabiając dążenia do odzyskania dawnych ziem polskich (Śląsk, Prusy Książęce, Pomorze Zachodnie itp.);
– w wielonarodowym państwie powstaje wielonarodowa kultura;
– Rzeczpospolita staje się pomostem pomiędzy Zachodem (Europą) a Wschodem (Rosją, Turcją).
2 1 2