1. Która godzina czasu słonecznego jest w Tokio (140 stopni E) , jeżeli w Warszawie (21 stopni E) jest 12.00 tego samego czasu ?.
2. Która godzina czasu słonecznego jest w Nowym Jorku (74stopniW) jeżeli w Warszawie (21 stopni E) jest 12.00 tego samego czasu???
3.W Warszawie (21stopni E) 20 września jest godzina 17.50 czasu słonecznego. Która godzina czasu słonecznego i dzień jest wtedy w Pekinie (116 stopni E) ???

3

Odpowiedzi

2009-11-07T17:07:08+01:00
1

140-21=119
119*4=478=7h 56min
12.00+7h 56min=19.56

w tokio jest 19.56

2

74+21=95
95*4-=380=6h 20min
12.00-6h 20 min = 5.40

w nowym yorku jest 5.40


3
116-21=95
95*4=380= 6h 20min
17.50+6h20=00.10

pekinie jest godz 00.10 dnia 21 wrzesnia
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T17:25:59+01:00
1.Tokio - 140*E- ?h
Warszawa-21*E-12:00

140*E-21*E=119*

1*-4minuty
119 * 4 = 476 minut.
476 min= 7h 56 min.
12:00+7h 56 min = 19:56 W tokio.

2.Nowy Jork - 74*W-?h
Warszawa- 21*E -12:00

74*W+21*E=95*

1*-4 min
95 * 4=380 minut
380 min= 6h 20 min
12:00-6h 20min = 5:40 rano w N. Y

3.Warszawa - 21*E - 20 wrzesień - 17:50
Pekin - 116*E - ? - ?

116*E-21*E= 95*
1*-4min
4 * 95=380min
380 min = 6h 20 min
17:50 +6h 20min = 24:10 w nocy .
Odpowiedz jesli w Warszawie jest 17:50 i jest 20 wrzesień to w Pekinie jest 24:10 w nocy 21 wrzesnia.

3 5 3
2009-11-07T17:43:59+01:00
1. 140-21=119
119x4min=476min=7h56min
12h+7h56min=19h56min
2.21-74=-53
53x4min=212min=3h32min
12h-3h32min=8h28min
3.116-21=95
95x4min=380min=6h20min
17h50min+6h20min=0.10min
odp. 21 wrzesinia 0.10min.
2 3 2