W 1997 roku w Polsce było około 3 896 000 kur niosek, a produkcja jaj wynosiła około 5 825 000 000 sztuk. Ile przeciętnie jaj zniosła jedna nioska(wynik zaokrąglij do jedności)? ......................
Ile przeciętnie jaj zniosła jedna nioska tygodniowo? .................


Proszę o pomoc, jak najszybciej!!!W roku szkolnym 2000/01 w Polsce uczyło się w szkołach podstawowych około 3 720 000 dzieci i młodzieży. Liczba nauczycieli szkół podstawowych wynosiła około 242 tys.
a) Ilu uczniów przypadało na jednego nauczyciela? Wynik zaokrąglij. ...............
b) Ilu nauczycieli przypadało na 100 uczniów? ..........

Proszę o pomoc, jak najszybciej!!!


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T17:15:22+01:00
1.
5 825 000 000:3 896 000 ≈1495 - ilość jaj zniesionych rocznie przez 1 kurę
rok ma 52 tygodnie
1495:52=28,75≈29 jaj

odp.Jedna kura rocznie znosi ok. 1495 jaj, a tygodniowo ok. 29 jaj.


2.
a)
3 720 000:242000≈15
b)1 nauczyciel - 15 uczniów
x nauczycieli - 100 uczniów

100:15=6.666667≈7
2 5 2