Odpowiedzi

2009-11-07T18:47:05+01:00
Współczesny krajobraz Parku został ukształto­wany w wyniku akumulacyjnej i spiętrzającej działalności lądolodów skandynaw­skich oraz procesów denudacyjno-erozyjnych. Największą atrakcją Parku jest fa­lista, bardzo urozmaicona rzeźba terenu, rzadko spotykana w centralnej części kraju.
Występują tu różnorodne formy geomorfologiczne, jak: wzgórza moreno­we, ostańce denudacyjne, parowy, wąwozy, doliny rzek, a duże wysokości względne nadają krajobrazowi charakter wyżynny.
Podczas zwiedzania Parku napotkać można występujące powszechnie głazy narzutowe (czasem o kilkumetrowym obwodzie), przywleczone na obszar środkowej Polski przez lądolód skandynawski w plejstoceńskiej epoce lodowcowej. Niektóre mają wartość historyczną, czego dowodem są umieszczone na nich tablice, upamiętniające ważne wydarzenia w regionie.

Najwyższe wzniesienia, przekraczające 250 m n.p.m., znajdują się w południowej części Parku, na tzw.Garbie Łódzkim, jest to wzgórze „Radary” pod wsią Dąbrowa (284 m n.p.m.).
Najniższy punkt: 150 m n.p.m. (dolina Mrożycy w Niesułkowie).

Teren Parku jest dość gęsto za­ludniony. Większość wsi ma rozciągniętą wzdłuż dróg zabudowę szeregową lub rozproszoną zabudowę kolonijną.