Odpowiedzi

2009-11-07T17:29:20+01:00
Precesja powoduje dwa zasadnicze efekty widoczne na niebie: pierwszy to zmiana położenia bieguna północnego i południowego,. Oś ziemska kreśląc na tle gwiazd ogromny okrąg o średnicy 47° zwany "stożkiem precesji" wskazuje przez cały cykl coraz to inny punkt nieba, który w danym momencie jest naszym biegunem północnym. Obecnie oś wskazuje punkt w pobliżu Gwiazdy Polarnej, dlatego dziś nazywamy ją biegunową . Przez 26.000 lat takich gwiazd leżących w pobliżu bieguna było kilka. Znaczące to: Alderamin, Wega, Thuban i Polaris. Spełniają one okresowo rolę Gwiazd Polarnych . Środek tego okręgu nazywa się NEP i jest północnym biegunem ekliptyki. Jego obwód to czas pełnego cyklu, czyli 26.000 lat. Możemy więc łatwo dowiedzieć się kiedy dany punkt okręgu był biegunem. Drugi efekt precesji to wywołanie pozornego ruchu gwiazd. Najlepiej daje się to zauważyć na południku. Na przykład "Zeta" Oriona w roku 2380 będzie miała deklinację -1° 51,2˘ i będzie widoczna w Giza na wysokości ok. 58° 10˘ i będzie to jej najwyższe położenie, następnie będzie opadała i za 13000 lat, (tak jak to miało miejsce w roku 10.620 p.n.e.) będzie miała deklinację 48° 51,2˘ i zajmie położenie najniższe ok.11° 10˘ . I tak będzie się wznosiła i opadała w cyklu 13.000 lat.
2009-11-07T19:48:22+01:00
Ruch precesyjny powoduje krążenie biegunów niebieskich wokół biegunów ekliptyki, oraz przesuwanie się punktów przecięcia równika, z ekliptyką.Dzięki niemu także gwiazdozbiory pokrywały się ze znakami o tej samej nazwie.