Przybliżoną rogę hamowania h samochodu osobowego, wyrażoną w metrach, na suchej nawierzchni można obliczyć ze wzoru h=0,0052v2(do kwadrtau), gdzie v oznacza prędkość z km/h.

a)oblicz drogę hamowania samochodu jadącego z prędkościa 70 km/h.

b) O ile procent zmienia się droga hamowania, gdy samochód będzie poruszał s ię z prędkością o 20km/h większą?

1

Odpowiedzi

2009-11-07T17:37:24+01:00
A
h₁ = 0,0052 razy 70² = 25,48 m
b
h₂ = 0,0052 razy 90² = 42,12 m
h₂ - h₁ = 42,12 - 25,48 = 16,64 m
25,48 to 100 %
16,64 to x %
x = 16,64 razy 100 dzielone przez 25,48 = 6,53 % zwiększa się droga hamowania
3 5 3