Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T21:52:10+01:00
U boku armii Austrowęgierskiej działały Legiony Polskie, które powstały na bazie utworzonych przez Józefa Piłsudskieo oddziałów strzeleckich i innych pzredwojennych organizacji niepodległościowych. dzialaly w latach 1914 - 1917. Pierwsza brygada dowodzil Józef Piłsudski. Najważniejsze bitwy to: Nowy Korczyn(IX 1914), Anielin(X 1914), Ukraina Zakarpacka(X 1914), Konary(V 1915), Kostiuchnówka(VII 1916).

U boku ententy walczyła natomiast Armia Polska(Błękitna Armia), która sformowano w 1917r. Początkowo podlegała ona rządowi francuskiemu, następnie zaś Komitetowi Narodowemu Polski, uznanemu przez entente za reprezentację narodu polskiego. Dowodził nią gen. Józef Haller. Odziały walczyły m.in. w Szampanii(VII - VIII 1918), i w Lotaryngii (X 1918). Wiosną 1919r. armię przewieziono do kraju, gdzie uczestniczyła w polsko - ukraińskich walkach na wschodzie Małopolski i Wołyniu.
3 4 3