Proszę przetłumaczyć ten tekst jak najszybciej.

Sumo wrestling is one of the martial arts. It is the national sport of Japan. Sumo wrestlers are usually quite tall and very fat! They eat a special stew every dayto make them big and strong! The wrestlers live and train in schools called "stables"!
At the beginning of each match, the wrestlers clap their large hands together. Then, they show their open hands to each other and stamp the floor. They rinse their mouths with water, then throw salt in the air. Now, the sumo wrestlers are ready and the match beggins! Each match usually lats about five minutes.
At the end of the match, the wrestlers bow their heads to each otherh. The loser leaves the ring first.
Sumo wrestling is an interesing sport. Watch it and see for your self!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T17:43:16+01:00
Zapasy Sumo są jednym z wojennych sztuk. To jest narodowy sport
Japonii. Zapaśnicy Sumo są zwykle całkiem wysocy i bardzo tłuści! Oni jedzą specjalny gulasz, który powoduje, że oni są duzi i silni! Zapaśnicy żyją i szkolą się w szkołach , które nazywają się "Stajnie".
Na początku każdego meczu, wszyscy zapaśnicy klaszczą w swoje duże dłonie. Wtedy, oni pokazują swoje otwarte ręce jeden do drugiego i tupią o podłogę. Oni płuczą swoje usta wodą i wtedy też wyrzucają sól w powietrze. Po wykonaniu tych czynności zapaśnicy sumo są gotowi i jest rozpoczęcie meczu! Każdy mecz zwykle trwa około pięciu minut.
Na końcu meczu, zapaśnicy kłaniają się każdy do każdego. Przegrany opuszcza ring najpierw.
Zapasy Sumo są sportem interesującym. Obejrzyj je i przekonaj się sam!
4 4 4
2009-11-07T17:51:36+01:00
Zapasy Sumo są jednymi ze sztuk walki. Jest to sport narodowy Japonii. Zawodnicy sumo są zazwyczaj dość wysosy i bardzo grubi! Jedzą specjalny gulasz codziennie żeby być duzi i silni! Zapaśnicy żyją i trenują w szkole, o nazwie "stables[stajnia]" ! Na początku każdego meczu, zapaśnicy klaszczą razem w swoje duże ręce. Wtedy oni pokazują do siebie swoje otwarte dłonie i tupią na podłogę. Oni przepłukują usta wodą, a następnie wyrzucają sól w powietrze. Teraz zapaśnicy sumo są gotowi i zaczynają mecz! Każdy mecz zwyczaj twa około pięciu minut. Pod koniec meczu, zapaśnicy kłaniają sobie głowy. Przegrany opuszcza ring pierwszy. Zapasy Sumo są interesującym sportem. Zobacz to na własne oczy!
2 1 2
2009-11-07T22:59:03+01:00
Zapasy Sumo jest jednym z sztukami walki. Jest to sport narodowy Japonii. Zawodnicy sumo są zazwyczaj dość wysoka i bardzo gruby! Jedzą specjalny gulasz co dayto ich duży i silny! Zapaśników na żywo i szkolenia w szkołach, o nazwie "stajni"!
Na początku każdego meczu, zapaśników klaszczą duże ręce. Wtedy oni pokazać swoje otwarte dłonie do siebie i znaczek na podłogę. Oni przepłukać usta wodą, a następnie wyrzucić soli w powietrzu. Teraz zapaśnicy sumo są gotowe i beggins meczu! Każdy mecz łat zwykle około pięciu minut.
Pod koniec meczu, zapaśników łuk głowach każdego otherh. Przegrany opuszcza ring pierwszy.
Zapasy Sumo jest interesing sportu. Uważaj i patrz na siebie!
3 2 3