Odpowiedzi

2009-11-07T17:44:27+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T17:46:13+01:00
Tak, masturbacja jest grzechem. Trzeba się z Niego spowiadac i w cale się nie bac z tego spowiadac, pamietajmy że Bóg jest Miłosierny. Musimy również pamietac aby walczyc z naszymi pokusami, aby modlic się do Boga, prosząc go o wsparcie o łaski potrzebne w walce z złymi pokusami.
Pozwólcie że przytoczę cytat z Listu do Rzymian :
Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli.” [Rz 8,9.11-13]

Tak więc w chwilach pokusy módlmy się do Ducha Świętego prosząc go o łaski potrzebne w walce z pokusami.
Kochana młodzieży, nie lekceważcie tego !!!
Pamiętaj, kształc się Duchowo, wzrastaj w Duchu,umacniaj się. Walcz z pokusami. I pamiętaj że bez Boga i bez wiary niczego nie zdołasz.