Odpowiedzi

2009-11-07T17:49:56+01:00
Moim zdaniem Bóg za swe hojne dary pragnie tylko abyśmy byli szczęśliwi. Aby człowiek nie musiał cierpieć.
Zsyła na nas także swoje dobrodziejstwa i chce abyśmy nie wywoływali wojen, kłótni... Abyśmy żyli w pokoju i miłości. W zgodzie z innymi.
2009-11-07T17:50:48+01:00
-lojalności wobec drugiego człowieka
-wzajemne pomaganie ludzi
-modlenie się do Boga
-docenienie istnienia świata
-prawdomówności
-przestrzeganie 10 przykazań
-chodzenie do kościoła
-szacunek do drugiego człowieka
-wzajemna miłość