Które określenia ni epasują do charakterystyki czasów panowania Augusta II Mocnego(podkreś właściwe):
A.niski poziom oświaty
B.nieliczna armia
C.przemarsze obcych wojsk
D.spokój wewątrz kraju
E. wojna domowa
f.traktat trzech czarnych orłów
G.zniszczenie kraju
H.zrywanie sejmów i sejmików
I.aharchia
J.samodzielne kształtowanie polityki Rzeczypospolitej

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T17:49:23+01:00
2009-11-07T17:51:11+01:00
2009-11-07T19:03:52+01:00