Zad 1
Napisz wszystkie pary liczb naturalnych jednocyfrowych , spełniających równanie y=x-3

Zad 2
Przedstaw równania w postaci wzoru funkcji
a)-3x +y=6
b)4x+2y=-8

Zad.3
Sprawdź , czy para liczb x=-2 i y =4 jest rozwiązaniem każdego z podanych układów równań , dokończ zdanie:
∫x+2y=6 ∫2(x+2y)=12
∫x-½y=-4 i ∫2x-y=-8

jc to ∫ to są klamerki.

Dwa układy równań , które mają ten sam wzór .....

1

Odpowiedzi

2009-11-07T18:41:18+01:00
3.)a.)x+2y=6
x-½y=-4

x=6-2y
6-2y - ½y= -4

x=6-2y
-2 ½ y= -10

x=6-2y
y=4

x=6-2*4
x=-2

Zgadza się.
b.)2x-y=-8
2(x+2y)=12

2x-y=-8
2x+4y=12

x=-4+1/2 y
2(-4+1/2 y)+4y=12

x=-4+1/2 y
-8+y+4y=12

x=-4+1/2 y
5y=20

x=-4+1/2 y
y=4

x=-4+1/2 *4
y=4

x=-4+2
y=4

x=-2
y=4
Zgadza się.

1.)y=x-3

To liczby naturalne, więc aby nie zaprzeczać założeniu, nie można podać liczby mniejszej od 3.

x=3 y= 0
x=4 y=1
x=5 y=2
x=6 y=3
x=7 y=4
x=8 y=5
x=9 y=6

2.)
a)-3x +y=6
y=3x+6

b)4x+2y=-8
y=-2x-4