Odpowiedzi

2009-04-28T19:01:04+02:00
Na rozmieszczenie organizmów wpływa wiele czynników, które dzielimy na pięć grup: biogenetyczne, biotyczne, ekologiczne, antropogeniczne i historyczne.

BIOGENETYCZNE: efekt procesów ewolucyjnych, wwyniku których powstają nowe gatunki i inne taksony niższej rangi. Powstające nowe jednostki mogą nabyć nowe cehcy pozwalające na zasiedlenie nowego terytorium. Do czynników biogenetycznych można zaliczyć:
*budowa anatomiczna i morfologiczna przystosowana do warunków otoczenia (np rośliny jawno, nisko, naziemno i skrytopączkowe).
*dostosowany do danego otoczenia sposób odżywiania (monofagi, oligofagi, polifagi, filtratory, glebożercy itd)
*cykle zyciowe pasujące do rytmu zmian w danym środowisku
*tolerancja na czynniki środowiskowe (organizmy eurytopowe, stenotopowe)
CZYNNIKI EKOLOGICZNE:
*światło-wpływa na fotosyntezę aktywność życiową zwierząt. Wyrózniamy fotofile (światłolubne), mezofile (średnio) i skiofile-cieniolubne.
*wymagania termiczne-kazdy gatunek ma inne optimum.
*woda-nioezbędna do życia. Rośliny: hydrofity (wodne), higrofity (rośliny stanowisk zasobnych w wodę), helofity (rosną na mokradłach), mezofity (rosną w środowiskach średniowilgotnych), kserofity (środowiska suche), sklerofity i sukulenty (środowiska bardzo suche np pustynie).
*Klimat charakteryzuje się strefowością i rózni się na obu półkulach (przyczyną jest rozmieszczenie lądów). Na południu klimat jest bardziej wilgotny.
*Gleba-ważna dla roślin. Rośliny mają swoje upodobania co do rodzaju gleby i jej pH: słonolubne (namorzyny, aster solny), azotolubne (łopian, pokrzywa),
*wiatr, gęstość ośrodka i skład chemiczny powietrza. Brak zwierząt na obszarach skutych stale
lodem (są wyjątki!), na szczytach wysokich gór, obszarach pustynnych i wulkanicznych.
BIOTYCZNE: wpływ jednych organizmów na drugie. Może zachodzic konkurencja kiedy organizmy walczą ze sobą mogą też protokooperować i odnosci obopolne korzysci (mikoryza grzybów i drzew).

ANTROPOGENICZNE:
*osuszanie terenów
*melioracja rzek, qycinanie lasów
*kłusownictwo, nadmierne polowania
*ochrona
zwierzą i roślin

HISTORYCZNE: związane z kształtowaniem sie kontynentów i oceanów. Zmiany kształtów i rozmiarów kontynentów, izolacja niektórych z nich
6 4 6