Odpowiedzi

2009-11-07T18:18:04+01:00
M = 400g = 0,4kg
a = 250cm/s² = 2,5m/s²
a)F = m*a
F = 0,4kg * 2.5m/s² = 1[N]
b)t = 5s
V = a*t
V = 2.5m/s² * 5s = 12,5m/s
c)t = 5s
S = 1/2 *a *t²
S = 1/2 * 2,5m/s² * 25s² = 31,25m
2009-11-07T18:19:24+01:00
M=400g=0,4 kg
a=250 cm/s=2,5 m/s

a) wartość siły działającej na ciało?
F=m*a
F=0,4*2,5=1N

b) prędkość ciała po upływie 5 sek ruchu?
t=5s
V=a*t
V=2,5*5=12,5 m/s

c) drogę przebytą w czasie 5 sek ruchu?
t=5s
s=V*t
s=12,5*5=62,5 m
2009-11-07T18:20:14+01:00
M=400g=0,4kg
a=250cm/s^2=2,5m/s^2

a) F=ma
F=0,4kg*2,5m/s^2
F=1N

b)a=V/t
V=a*t
V=5s*2,5m/s^2=12,5m/s

c)a=l/(t^2)
l=a*(t^2)
l=(2,5m/s^2)*(5^2)s^2=2,5*25m=62,5m