„… Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy
ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie w interesie klasy robotniczej,
w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podnoszenie stopy
życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej
Ojczyzny. …”
Słowa te wypowiedział:
a. Bolesław Bierut na kongresie zjednoczeniowym PPS i PPR w 1948 roku
b. Premier Józef Cyrankiewicz w wystąpieniu do mieszkańców Poznania w 1956 roku
c. Władysław Gomułka na grudniowym Plenum KC PZPR w 1970 r.
d. Premier Piotr Jaroszewicz na wiecu robotniczym w Radomiu w 1976 r.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T18:19:39+01:00
A. Bolesław Bierut na kongresie zjednoczeniowym PPS i PPR w 1948 roku
2009-11-07T18:56:45+01:00
2009-11-07T19:05:19+01:00