Odpowiedzi

2009-11-07T18:33:23+01:00
22145zł - 21586zł =559zł

(559/21586*100)% ≈ 2,59%
2009-11-07T18:35:15+01:00
22145-100%
21586-x

x=[21586*100%]/22145≈97,5
100%-97,5%= 2,5%
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T18:50:07+01:00
O-kwota odsetek
K₀-kapitał początkowy
r-stopa procentowa
t-czas, okres naliczania odsetek
T-okres, którego dotyczy stopa procentowa r, a wyrażony w tych samych jednostkach co t. Np. jeżeli r - to nominalna (roczna) stopa procentowa, a t wynosi 3 miesiące, to T=12 miesięcy.

K₀=21586; K=22145; t=3, T=12
O=K-K₀=559

O=K₀×r×(t÷T) wyciągamy z tego r, czyli

r=O/(K₀×(t÷T))
r=559/(21586×(3/12))
r=559/5396.6=0.1036 (10,36%) - jest to stopa roczna