W pewnym gimnazjum są trzy klasy pierwsze. W klasie Ib, liczącej 30 uczniów, jst o 20% więcej ucznów niż w Ia, a w klasie Ic jest o 10% mniej niz w klasie Ib.
a) ilu uczniów jest w klasie Ia
b) ilu uczniów jest w klasie Ic
c) O ile procent uczniów więcej jest w klasie Ic niż Ia
d) Jaki procent wszystkich uczniów klas pierwszych stanowią uczniowie klasy Ib (odpowiedź podaj w zaokrągleniu)

Hrabia Marnotrawny przegrał w ciągu miesiąca 50% fortuny. W następnym miesiącu przegrał 75% tego co zostało. Choć wygrał później 250 tys. dukatów, to został mu tylko milion. Ile dukatów warta była ODZIEDZICZONA FORTUYNa?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T19:04:15+01:00
A) 100%-30
80%-x

x=(80*30)/100=2400/100=24

Odp. W klasie Ia jest 24 uczniów.

b)100%-30
90%-x

x=90*30/100=27

Odp. W klasie Ic jest 27 uczniów.

c)51-100%
27-x

x=(27*100)/51≈53 - klasa Ic
Ia=100%-53%= 47
53-47=14%

Odp. W kl. Ic jest o 14% uczniów więcej niż w Ia.

d)81-100
30-x

x=30*100/81≈37

zad. 2
1 mln- 250 tys. = 750 tys.

750tys.-25%
x-100%

x= 3mln

3mln*2=6mln

Odp. Hrabia odziedziczył 6 mln.
11 4 11
2009-11-07T19:06:55+01:00
Zad.1
a)
120%a = 30
a=25

b)90%*30=c
c=27

c)
a*x% = c
25*x% = 27
x=108

108-100 = 8%

d)
30+25+27 = 82 uczniow
82*x% = 30
82x=3000
x≈37

≈37%


zad.2
po 1. mies. zostało 50%*f
po 2. mies. zostało 25%*50%*f

25%*50%*f + 250 tys = 1 000tys
0,125f = 750 tys
f= 6 000 tys = 6 000 000dukatów


Pozdrawiam! :)
3 3 3
2009-11-07T19:12:10+01:00
1b 30
1c 30-(10%*30)=30-3=27
1a 120%x=30
zatem x=25

w klasie 1c jest o 2 uczniów więcej niż w klasie 1a, czyli (2/25)*100%=8%więcej

wszyscy uczniowie= 25+30+27=82,
zatem (30/82)*100%=36,59%

x - wartość fortuny na początku,

1 miesiąc x-0,5x=0,5x
2 miesiąc 0,5x-(0,75*0,5x)=0,5x-0,375x=0,125x

0,125x+250000=1000000
0,125x=750000
x=6000000
7 3 7