Ćwiczenia PRZEZ WIEKI dla kl.2 gimnazjum.. str. 19 zad 3

Zastanów sie jakie korzyści a jakie straty przyniosła Polsce gospodarka folwarczo-pańszczyźniana i uzupełnij poniższe zdania.

KORZYŚCI :
a) ........... dochodów szlachty,
b) .............................. całego państwa w 15w.,
c) .................... miast biorących udział w handlu zbozem.

STRATY :
a) ............ prawo opuszczania wsi i zwiększono im wymiar pańszczyzny,
b) zubożenie .................. utrzymujących się dotąd z handlu wymiennego z okolicznymi chłopami,
c) .............. polska gospodarka została uzależniona niemal wyłącznie od ........................................................ , natomiast dużo mniejsze znaczenie miała w Polsce ......................................................... .

3

Odpowiedzi

2009-11-07T18:46:38+01:00
Korzyści
a) wzrost
b) lepsze warunki
c) zyski z rozwijających
Straty
a) zawarto
b) mieszczan
c) dawna
chłopów
szlachta
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T18:50:58+01:00
Korzyści
a) wzrost
b) lepsze warunki
c) zyski z rozwijających
Straty
a) zawarto
b) mieszczan
c) dawna
chłopów
szlachta..
1 5 1
2009-11-07T19:07:24+01:00
Korzyści
a) wzrost
b) lepsze warunki
c) zyski z rozwijających

Straty
a) zawarto
b) mieszczan
c) 1.dawna
2.chłopów
3.szlachta