S - stopnie


1. W trojkącie równoramiennym kąt między ramionami ma miarę 84 s. Oblicz miary kątów, jakie tworzą między sobą wysokości tego trójkąta.

2. W trojkącie ostrokątnym jedna z wysokości tworzy z sąsiednimi bokami kąty o miarach 30 s i 40 s. Oblicz miary kątów, jakie tworzą ze sobą wysokości tego trójkąta.

3. Pole trójkąta jest równe 24 000 cm2. Jeden z boków ma długość 15 dm. Oblicz w metrach wysokość trojkąta poprowadzoną na ten bok.

4. W trójkącie ABC długości jego boków wynoszą: AB = 21 cm, BC = 17 cm, CA = 10 cm. Oblicz pole trójkąta, wiedząc, że wysokość CD jest równa 8 cm. Ile centymetrów mają wysokości AE i BF ?

5. W trójkącie prostokątnym najdłuższy bok ma długość 5 dm, drugi jest o 20% krótszy. Pole trójkąta wynosi 600 cm2. Oblicz obwód trójkąta.

BŁAGAM, pomóżcie.

1

Odpowiedzi

2009-11-07T19:09:23+01:00
1. W trojkącie równoramiennym kąt między ramionami ma miarę 84 s. Oblicz miary kątów, jakie tworzą między sobą wysokości tego trójkąta.

180s - 84 = 96
96 : 2 = 48

Odp. Kąt między ramionami ma 48s. ( bo suma kątow w trojkacie wynosi 180s a katu przy ramionach trojkota rownoramiennego sa rowne )

3. Pole trójkąta jest równe 24 000 cm2. Jeden z boków ma długość 15 dm. Oblicz w metrach wysokość trojkąta poprowadzoną na ten bok.

h- szukana wysokość
15 dm = 150 cm

24000 = (150*h)/2 |*2
48000 = 150h |:150
h = 320 cm
h = 3,2 m

Odp. Wysokość wynosiła 3,2 m .

4. W trójkącie ABC długości jego boków wynoszą: AB = 21 cm, BC = 17 cm, CA = 10 cm. Oblicz pole trójkąta, wiedząc, że wysokość CD jest równa 8 cm. Ile centymetrów mają wysokości AE i BF ?

P = (21*8) / 2
p = 84 cm^2

h1 - wysokość AE
84 = (17*h1)/2
168 = 17 * h1
h1 ≈ 10 cm

h2 - wysokość BF
84 = (20*h2)/2
168 = 20 * h2 |:20
h2 = 8,4 cm
4 3 4