Odpowiedzi

2009-11-08T22:08:09+01:00
Ponieważ temperatura amoniaku nie uległa zmianie więc cała otrzymana energia pochodziła ze skraplania. Korzystając ze wzoru:
E=Cs*m
E-uzsykana energia
Cs-ciepło skraplania
m-masa
i przekształcając go otrzymujemy:
Cs=E/m
Podstawiając wartości:
E=210,98kJ
m=154g=0,154kg
Otrzymujemy iż ciepło skraplania amoniaku wynosi:
Cs=1370kJ/kg
3 3 3