Zad.1 ile energii odda m=2kg wody o temp.0 st. C, krzepnąc i oziebiajac sie do tem. -10 st.Ciepło własciwe lodu c=2100 dzuli na Kg razy kelwin, ciepło topnienia wynosi 335 000 dzuli na Kg razy kelwin.

zad2oblicz energie kinetyczną samochodu o m=1000kg który jedzie z V=72 km/h wzgledem:
a) przydrożnego drzewa
b) nadjezdzajacego z naprzeciwka z taka samą predkoscia innego samochodu.

zad.3podnaszac plecak z podłogi na ławkę uczeń wykonał pracę 50 dzuli <J>.Jak zmienila sie energia potencialna tego plecaka?

zad.4 dwie kule o m=0,1kg i tem. poczatkowej 17 stopni C ogrzano do całkowitego stopienia. oblicz która z kul podbrała wiecej energii. Ciepło własciwe cyny 220 J/kg* K a ołowiu 130 J/kg× K. Temp. topnienia cyny to 232stopnie C a ołowiu 327stopnie C.Ciepło topnienia cyny to 59000 J/kg a ołowiu to 25000j/kg.

Bradzo prosze o pomoc mądrych ludzi :P

1

Odpowiedzi

2009-11-09T16:56:06+01:00
1)

Q = m*Cw*ΔT
Q -ciepło
m- masa
Cw- ciepło właściwe
ΔT - zmiana temperatury
Q₁ = 2*2100*10 = 42000 J = 42kJ

ilość wydzielonego ciepła przy topnieniua lodu
Q₂ = m*Ct
Q = 2*335 = 670 kJ

Całkowite ciepło oddane przez wodę wyniesie
Qc = Q₁+Q = 712 kJ

2)
Ek = mv²/2
Ek = 1000*20²/2 = 200000 = 200kJ

Względem drzewa

Ek (drzewa) = 0 bo v=0

Eks - Ekd = 200kJ

Względem samochodu

Ek₁ = Ek₂

Jednak zwrot prędkości jest przeciwny dlatego wartości skalarne są równe, lecz wektorowo mamy

Ek₁ = -Ek₂

E = Ek₁ - (-Ek₂ )
E = 2*200 kJ = 400kJ

3)
Ep = mgh

Ep₁ = mgh₁
Ep₂ = mgh₁+W

Ep = 1+50/mgh

Energia potencjalna plecaka wzrosła o wykonaną pracę, czyli o 50J

4)
Q = m*Cw*ΔT
Q -ciepło
m- masa
Cw- ciepło właściwe
ΔT - zmiana temperatury

Q₁= 0,1*220*215 = 4730J - ciepło dostarczone do podgrzania do temperatury topnienia
Q = 0,1*59000 = 5900 J
Qc = 4730+5900 = 10630J = 10,63kJ

Q₂ = 0,1*310*130 = 4030 J
Q = 0,1*25000 = 2500J
Qc = 6530 J

Mniej ciepła pobrał ołów