1.do probowek zawierajacych a) 1 mol metanolu b) 1 mol fenolu dodano wodorotlenek potasu KOH. Czy w obu przypadkach zajdzie reakcja? Zapisz rownania zachodzacych reakcji, nazwij produkty.

2. Zapisz rowanania reakcji utleniania alkoholi prowadzace do otrzymania butanalu i butanolu. Czym roznia sie substraty tych reakcji. podaj wzorystrukturalne i nazwy uzytych substratow

3. napisz rownania reakcji podane schematem (kazde rownania osobo a wzory zwiazkow organicznych zapisane jako polstrukturalne). pod wzorami zwiazkow organicznych podaj ich nazwy systematyczne. weglowodor -> jednochlorowcopochodna -> alkohol -> propanol

Prosze... pomozcie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T22:52:25+01:00

1. Reakcja nie zajdzie w próbówce, w której znajdował się metanol, ponieważ alkohole reagują z metalami, a nie reagują z ich wodorotlenkami. Schemat zachodzącej reakcji w próbówce z fenolem to:

fenol+ KOH-> fenolan potasu + H20

2. Aby powstał butanal musimy utlenić alkohol 1rzędowy w tym wypadku butan-1-ol. Więc:
CH3-CH2-CH2-CH2OH----[O]----->CH3-CH2-CH2-C=O-H
BUTANAL JEST ALDEHYDEM I ZAWIERA GRUPĘ CHO
przecież butanol jest alkoholem
Aby powstał butanon (keton) musimy utlenić alkohol 2 rzędowy w tym wypadku butan-2-ol. Więc:
CH3-CH-CH2-CH3----[O]----->CH3-C-CH2-CH3
......OH...............................O
MIĘDZY C a OH JEST WIĄZANIE POJEDYNCZE(-), A MIĘDZY C a O JEST WIĄZANIE PODWÓJNE (=)

 

3.

CH₃CH₂CH₃+ Cl₂--> CH₃CH₂CH₂Cl+ HCl 1-chloropropan

CH₃CH₂CH₂Cl+ KOH--> CH₃CH₂CH₂OH+ KCl propan-1-ol