Kacper pożyczył Kubie 100 zł.Kuba zwracał mu pieniądze codziennie,stosując następującą zasadę:pierwszego dnia zwrócił 1gr,drugiego - 2gr,trzeciego - 4gr,czwartego - 8gr itd.Każdegodnia Kuba oddawał dwa razy tyle pieniędzy co poprzedniego dnia. Czy Kuba zdoła zwrócić dług w ciągu miesiąca?

2

Odpowiedzi

2009-11-07T19:20:02+01:00
1 - 1gr
2 - 2 gr
3 - 4 gr
4 - 8 gr
5 - 16 gr
6 - 32 gr
7 - 64 gr
8 - 128 gr 1,28 zł
9 - 256 gr - 2,56 zł
10 - 512 gr - 5,12 zł
11 - 1024 gr - 10,24 zł
12 - 2048 gr - 20,48 gr
13 - 4096 gr - 40,96 gr
14 - 8192 - 80, 92 gr.
15 ...16 ...17 ...18 ...19 ... 20 ...21 ...21 ...23 ...24 ... 25 ...26 ...27 ... 28 ...29 ... 30 ...

Tak. Kuba zdąży mu oddać pożyczone pieniądze, w niecałe dwa tygodnie.
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T19:38:02+01:00
1-1gr
2-2gr
3-4gr
4-8gr
5-16gr
6-32gr
7-64gr
8-128gr - 1,28 zł
9-256gr - 2,56zł
10-512gr- 5,12 zł
11-1024gr- 10,24 zł
12-2048gr - 20,48 zł
13-4096gr - 40,96 zł
14-8192gr - 81, 92 zł
15-16384gr - 163, 84 zł
16-32768gr -
17-65536gr
18-131072gr
19-262144gr
20-524288gr
21-1048576gr
22-2097152gr
23-4194304gr
24-8388608gr
25-16777216gr
26-33554462gr
27-67108864gr
28-134217728gr
29-268435456gr
30-536870912gr -
Odp. Kuba zdoła oddać pieniadze w ciągu miesiąca.
9 5 9