Mam do rozwiązania zadanko:
a) W bufecie szkolnym za 4 bułki, 6 kubków picia i 5 batoników należy zapłacic 19zł 70gr, natomiast za 3 bułki, 5 kubków picia i 3 batoniki trzeba zapłacić łącznie 14 zł 40 gr. Ile trzeba zapłacić za 1 bułkę, 1 kubek picia i 2 batoniki???
b)Zakładając, że koszt dwóch hot-dogów jest większy od 4,80 zł i mniejszy od 5,20 zł, a jeden hamburger kosztuje więcej niż 2,80 zł, ale mniej niż 3 zł, oszacuj wartość 3 hot-dogów i 5 hamburgerów łącznie.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T23:30:14+01:00
A) zastosuje układ równań w trzech częściach

1 część

x - bułki
y - reszta ( picie batoniki )

4x + 11y = 19,70 / *3
3x + 8y = 14,40 / *(-4)

12x + 33y = 59,10
-12x - 32y = -57,60

y = 1,5

4x = 19,70 - 11 * 1,5
4x = 19,70 - 16,50
4x = 3,20 / :4
x = 0,80 Bułka kosztuje 80 gr.

2 część

x - batoniki
y - picie

6y + 5x = 19,70 - 3,20
5y + 3x = 14,40 - 2,40

6y + 5x = 16,50 / *3
5y + 3x = 12 / *(-5)

18y + 15x = 49,50
-25y -15x = -60

-7y = -10,50 / : (-7)
y = 1,50 kubek picia kosztował 1,50 zł

3x = 12 - 5 * 1,50
3x = 4,50 / : 3
x = 1,50 batonik kosztuje 1,50 zł

3 część
0,80zł + 1,50zł + 3zł = 5,30zł

Odp. Za bułkę, kubek picia i 2 batoniki trzeba zapłacić 5,30zł

ALBO ZROBIĆ TAK JAK POKAZAŁ TO KOLEGA WYŻEJ
19,70 - 14,40 = 5,30


b)
Obliczenia :
4,80 : 2 = 2,40 2,40 * 3 = 7,20
5,20 : 2 = 2,60 2,60 * 3 = 7,80

2,80 * 5 = 14
3 * 5 = 15

7,20 + 14 = 21,20
7,80 + 15 = 22,80

Odp. Cena takiego zestawu to od 21,20zł do 22,80zł.
2009-11-07T23:37:20+01:00
A) 19,70-14,40= 5, 30 odpowiedz. za 1 bułkę, 1 kubek picia i 2 batoniki trzeba zapłacić 5zł 30 gr
b) 3 razy 2,4+5 razy 2,8= 21,2
3 razy 2,6+ 5 razy 3= 22,8
odpowiedz. wartość 3 hot dogów i 5 hamburgerów wynosi od 21 zł 20 gr do 22zł 80 gr.
2009-11-08T03:48:21+01:00
19,70 - 14,40 = 5,30

4,80 / 2 = 2,40 2,40 * 3 = 7,20
5,20 / 2 = 2,60 2,60 * 3 = 7,80

2,80 * 5 = 14
3 * 5 = 15

7,20 + 14 = 21,20
7,80 + 15 = 22,80

Cena zestawu od 21,20 do 22,80