Przeprowadzono doswiadczenie , polegajace na zobojętnieniu roztworu kwasu octowego roztworem wodorotlenku sodu.do reakcji uzyto roztworu zawierajacego 0,5g wodorotlenku sodu;
a)napisz równanie zachodzącej reakcji
b)oblicz ile gramów octanu sodu powstało
c)oblicz ile moli czasteczek kwasu octowego przereagowało

1

Odpowiedzi

2009-11-08T12:14:38+01:00
A) NaOH+Ch3COOH->CH3COONa+H2O
b) 1mol NaOH-40g
x moli NaOH - 0.5g
x=0.5/40=0.0125 mola
Z reakcji wynika, że powstało 0.0125 mola octanu sodu
1 mol CH3COONa-82g
0.0125 mola CH3COONa - x
x=82*0.0125=1.025g
c) Reakcja zachodzi w stosunku 1:1, więc przereagowało 0.0125 mola kwasu octowego