1.Uzupełnij diagramy.
a) 60 (o 50 % więcej) ---> ... (o 50 %mniej) --->...
5 ( o 20 % mniej) -----> .... (o 20 % więcej) ---->...
320 ( o 10 % więcej)-----> ... ( o 10 % mniej) -----> ...
B) 20 ( o 20% więcej ----> ... ( o 50 % mniej) ---> ... ( o 70% więcej) ---->...
50 (o 20 % więcej) -----> ... (o 50 % więcej) ---->... ( o 70 % więcej) --->...

c) ... (o 50 % więcej) ----> 24 (o 50 % mniej) -----> ... ( o 50 % więcej ) ----> ...


... ( o 10 % mniej ) ----> 180 ( o 10 % mniej) ---> ... ( o 10 % mniej)---->...

5. zapisz odpowiednie równanie:

..............................................
Liczba o 20 % mniejsza od x jest równa 10

...................................................
liczba o 20% większa od a jest równa 30

.................................................
liczba o 80% mniejsza od y jest równa 20


...................................................
liczba o 40% większa od b jest równa 40

1

Odpowiedzi

2009-11-07T20:37:27+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) 60 (o 50 % więcej) ---> 90 (o 50 %mniej) --->45
5 ( o 20 % mniej) -----> 4 (o 20 % więcej) ---->4.8
320 ( o 10 % więcej)----->352 ( o 10 % mniej) -----> 316.8
B) 20 ( o 20% więcej ----> 24 ( o 50 % mniej) ---> 12 ( o 70% więcej) ---->20.4
50 (o 20 % więcej) -----> 60 (o 50 % więcej) ---->90( o 70 % więcej) --->153
c) 16 (o 50 % więcej) ----> 24 (o 50 % mniej) -----> 12( o 50 % więcej ) ----> 18
200( o 10 % mniej ) ----> 180 ( o 10 % mniej) ---> 162 ( o 10 % mniej)---->145.8
5. zapisz odpowiednie równanie:
(x-20%x)=10
⁴/₅x=10|÷⁴/₅
x=12½
Liczba o 20 % mniejsza od x jest równa 10
(a+20%a)=30
1⅕a=30|÷⁶/₅
a=25
liczba o 20% większa od a jest równa 30
(y-80%y)=20
¹/₅y=20|÷¹/₅
y=100
liczba o 80% mniejsza od y jest równa 20
(b+40%b)=40
b+⁴/₁₀b=40
1⁴/₁₀b=40|÷¹⁴/₁₀
b=40*¹⁰/₁₄
b=28⁸/₁₄
liczba o 40% większa od b jest równa 40154 2 154