Odpowiedzi

2009-04-30T13:25:30+02:00
2.3

góra pudełka:

2√2+2*4+50= 2√2 + 58

spód pudełka:

2√2 + 2*4 = 2√2 +8

boki pudełka:

6*12= 72

Całość: 2√2 + 58 + 2√2 +8 +72 = 4 √2 +138

Wytłumaczenie:
√2 wziął się z wysokości trójkąta:
a√2/2
a=2

2.4

V=Pp*h

Pp:
h=a√2/2
a=3x
h=3√2x/2

Pp= a*h/2
Pp=(3x*3√2x/2) / 2
Pp= 9√2x² / 4

V=Pp*h
V= 9√2x² / 4 *x
V=9√2x³ / 4

2.5

V wody: 63 l = 63 dm3

6*3,5*y=63
21y=63/21
y=3
odp. na wysokość 3 dm czyli 30 cm.

2.6

4²+6²= x²
x²=52
x=√52

odp. √52

3.1

8=a√2 / *√2
8√2 = 2a / 2
a=4√2 <---przekątna podstawy

4√2=a√2 / *√2
8=2a / :2
a=4 <---- bok podstawy

Pp=4*4=16

V= Pp*h

h= (4√2)²+x²=8²
32+x²=64/-32
x²= 32
x=√32 <-- nasze h

V= Pp*h = 16+√32

odp. 16+√32
1 1 1