1. Ile wynosi masa atomu sodu wyrażona w gramach?
2. Oblicz, jaką liczbę moli stanowi 1dm³ wody.
3. Czysty nadtlenek wodoru jest cieczą o gęstości 1,45g/cm³. Ile moli stanowi 1dm³ nadtlenku wodoru?

Proszę o podanie metody, jaką rozwiązałeś/aś zadanie.

1

Odpowiedzi

2009-11-07T22:32:30+01:00

Zadanie 1

 

1u- 1,66*10⁻²⁴g

23u- x

x= 38,18*10⁻²⁴g= 3,818*10⁻²³g


zadanie 2

 

masa wody- 18g

1dm³= 1000g

 

18g- 1mol

1000g- x

x≈ 55,56mol

 

zadanie 3

 

V=1dm³= 1000cm³

d= 1,45g/cm³

 

Obliczam masę nadtlenku wodoru:

 

d=m/V

d*V= m

m= 1,45g/cm³* 1000cm³

m= 1450g

 

ze wzoru na liczbę moli:

M= 34g/mol

 

n=m/M

n= 1450g/ 34g/mol

n= 42,65mola

1 5 1