Odpowiedzi

2009-11-07T19:46:17+01:00
Metan
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O
2 CH4 + 3 O2 = 2 CO + 4 H2O
CH4 + O2 = C + 2 H2O

etan
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O
2 C2H6 + 5 O2 = 4 CO + 6 H2O
2 C2H6 + 3 O2 = 4 C + 6H2O
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T19:47:48+01:00
Etanu

1. spalanie całkowite
2 C2H6 + 7 O2 ---> 4 CO2 + 6 H20
2. półspalanie
C2H6 + 3 O2 ---> 2 CO + 3 H2O
3. spalanie niecałkowite

2 C2H6 + 3 O2 ---> 4 C + 6 H20

całkowite CH4 + 202-> CO2 + 2 H20
- półspalanie 2CH4 + 302-> 2 CO + 4 H20
- niecałkowite CH4 + 02 -> C + 2 H20
1 5 1
2009-11-07T19:50:55+01:00
Spalanie etanu:
a) całkowite: C₂H₆+3½0₂->2CO₂+3H₂O
b) półspalanie: C₂H₆+2½0₂->2CO+3H₂O
c) niecałkowite: C₂H₆+1½O2->2C+3H₂O

Spalanie metanu:
a) całkowite: CH₄+2O₂->CO₂+2H₂O
b) półspalanie: CH₄+1½O₂->CO+2H₂O
c) niecałkowite: CH₄+O₂->C+2H₂O