1. Zapisz symbolicznie zbiory:
a) zbiór liczb będących całkowitymi wielokrotnościami √2
b) zbiór liczb całkowitych ujemnych , nie mniejszych niż -8
c) zbiór liczb będących całkowitymi wielokrotnościami liczby π

2. Opisz słowami zbiory:
b) B= {-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4}
c) C= {1,2,4,8,16,32...}
d) D= {1, 1/3, 1/9, 1/27 ...}
e) E= {2,3,5,7,11,13,17,19,23,29}
g) G= {0,1,4,9,16,25...}
h) H= {1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6}
i) I= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
j) J= {1,2,3,4,6,8,12,24}
UWAGA odpowiedzi niepełne lub błędne zgłaszam!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T20:49:24+01:00
A ={ x : x = k*/2 , x -liczba rzeczywista, k -liczba całkowita}
B ={ x : x =-8 lub -8< x <0 , x należy do Z}
Z =zbiór liczb całkowitych
C = {x :x = k*pi, x należy do R, k należy do Z}
z.2
b) Zbiór liczb całkowitych większych od -5 i mniejszych od 5.
c) Zbiór potęg liczby 2 o wykładnikach większych lub równych )

( 2^0 =1,2^1 = 2,2^2 = 4,2^3 = 8,2^4 = 16, 2^5 = 32, itd,)
d) Zbiór odwrotności potęg liczby 3 dla wykładników =0 lub >0.
1 = 1/(3^0) =1/1
1/3 = 1/(3^1)
1/9 = 1 /(3^2)
1/27 = 1/(3^3) , itd.
e) Zbiór liczb pierwszych < 30 i >0
Liczby pierwsze,to liczby całkowite mające dwa dzielniki.
g) Zbiór kwadratów liczb całkowitych nieujemnych.
h) Zbiór odwrotności liczb naturalnych mniejszych od 6.
i) Zbiór liczb całkowitych należących do przedziału <0,9>
j) Zbiór dzielników liczby 24.