Odpowiedzi

2009-11-07T19:59:10+01:00
Syzyf był władcą Koryntu. Wszyscy bogowie bardzo go lubili, ale miał on jedną wadę.Był bardzo gadatliwy. Pewnego razu na uczcie wypaplał on ważną tajemnicę boską.Bogowie bardzo się na niego zdenerwowali i chcieli mu dać karę śmierci. Syzyf był bardzo sprytny więc poprosił swoją żone ,aby po śmierci go nie pochowała. Przez to bogowie musieli zesłać go jeszcze raz na ziemię gdzie Syzyf zaczął nowe życie.Balował on i imprezował.
Uwięził on w klatce Tanatosa- bożka śmierci. Za to bogowie zemścili się na nim okrutnie. Kazali mu wtaczać wielki głaz na bardzo wysoką górę.Gdy tylko kamień był u szczytu spadał na sam dół. Ta praca potrwała do końca życia Syzyfa.
2009-11-07T20:12:40+01:00
W tym filmie została wykorzystana najbardziej dramatyczna część :
ostatnie 3 lata nauki bohatera Marcina Borowicza w kieleckim gimnazjum.
lata 90 - te XIX wieku w królestwie polskim to okres wzmnożonej rusyfikacji .
Marcin syn szlachcica daje się wciągnąć przez nauczycieli i dyrekcję gimnazjum w naukową działalnośĆ .Swoje zniewolenie dostrzegł dopiero w atmosferze działaŃ patryjotycznych inspirowanych przez swojego kolegę Bernarda Zygiera wyrzuconego z poprzedniej szkoły za działalność w kołach młodzieżowych.
Swoistym kontrapunktem dla dziejów Borowicza jest historia drugiego bohatera powieści i filmu Andrzeja Radka chłopskiego syna który z uporem zdobywa wiedzĘ.
Zdarzenia w których sobie wzajemnie pomagają stają się początkiem przyjaźni.
W syzyfowych pracach tez nie brak wątku pierwszej miłości .Marcin zakochuje się w pięknej pensjonarce Birucie .Po maturze ich uczucie wystawione jest na ciężka próbę okazuje się że rodzina wraz z dziewczyną wyjechała w głąb Rosji.