Odpowiedzi

2009-11-07T20:02:21+01:00
5000zł-Cała suma
2,8%- Oprocentowanie roczne
20%- Podatek od odsetek
5000zł*2,8%=140zł < Odsetki za cały rok
140zł:12=11,67 gr (11,6666667) < Odsetki za miesiąc
11,67*3=35,01 zł - < Odsetki za 3 miesiące
20%*35,01=7zł < Podatek od odsetek za 3 miesiące
Więc
35,07zł-7zł=28,07zł
Odp:.Po 3 miesiącach , po odliczeniu podatku, klient Otrzyma 28,07 zł odsetek.

2009-11-07T20:03:55+01:00
5000 zł
2,8% na rok
20% podatku


(12 miesięcy = 1 rok)
(12 : 4 = 3 miesiące)


2,8 :4 = 0,7%
5000 x 0,7% = 5000 x 0.007 = 35 (obliczamy odsetki)
35 x 20% = 350 x 0.20 = 70 (obliczamy podatek)
35 - 7 = 28 (odejmujemy podatek od odsetek)

Odp: Klient po 3 miesiącach otrzyma 28 zł odsetek .


2009-11-07T20:06:11+01:00
(5000*2,8) : 100 = 140[zł] tyle klient dostanie odsetek przez rok bez odliczenia podatku

140zł : 12m-cy = ok. 11,6 zł (tyle dostanie za jeden miesiąc)
11,6zł * 3m-ce = 34,8zł (tyle dostanie przez 3m-ce gdyż mnożymy odstetki z jednego miesiąca razy trzy, jest to wynik bez podatku)

Podatek od 34,8zł:
(34,8*20) : 100 = 6.96 (tyle złotych wynosi podatek od kwoty odsetek z trzech miesięcy)

34,8zł - 6,96 zł = 27,84zł (tyle złotych odsetek po odliczeniu podatku otrzyma klient po 3 m-cach)