Odpowiedzi

2009-11-08T10:33:17+01:00
Wymień główne p;rzepisy ...
1. posiadanie przez jednostkę gospodarczą dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady rachunkowości
2. Zasada memoriałowa
3. Zasada współmierności mówi o tym, iż na wynik finansowy wpływają zrealizowane w danym roku obrotowym przychody i poniesione dla nich koszty.
4. Zasada ciągłości (porównywalności) zakłada stałe stosowanie z okresu na okres raz przyjętych zasad i rozwiązań, w celu zapewnienia porównywalności danych.
5. zasada ostrożnej wyceny.
6. Zasada obiektywizmu mówi, że sprawozdania finansowe muszą być oparte na obiektywnych, możliwych do sprawdzenia dowodach księgowych.

; )))