Odpowiedzi

2009-11-07T20:38:11+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T20:39:03+01:00
27x³+y³ = (3x)³+y³

Skorzystajmy teraz ze wzoru skróconego mnożenia:
a³+b³ = (a + b) * (a² - ab + b²)

(3x)³+y³ = (3x + y) * ((3x)² - (3x) * y + y²) = (3x + y) * (9x² - 3xy + y²)

Ostatecznie:
27x³+y³ =(3x + y) * (9x² - 3xy + y²)
2009-11-07T20:53:26+01:00
27x³+y³ = (3x)³+y³=(3x + y) * ((3x)² - (3x) * y + y²) = (3x + y) * (9x² - 3xy + y²)

ze wzoru skróconego mnożenia:
a³+b³ = (a + b) * (a² - ab + b²)